Polityka prywatności

Na potrzeby Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) obowiązującego od maja 2018 r. oraz powiązanych przepisów i regulacji wdrażających je każdorazowo do prawa irlandzkiego, polskiego i brytyjskiego, administratorem danych jest CFW – Recruitment Consultants sp. z oo z siedzibą w Długiej 55/1A, 31-147 Kraków, nr KRS 0000900658, licencja agencyjna 26160.

Ogólne zestawienie

Konsultanci CFW Recruitment w pełni szanują Twoje prawo do prywatności i dokładają wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Twojej prywatności. Konsultanci CFW Recruitment nie będą gromadzić ani publikować żadnych danych osobowych o Tobie bez Twojej zgody. Wszelkie dane osobowe, które dobrowolnie przekażesz, będą traktowane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i poufności, ściśle zgodnie z RODO.

Tło

Konsultanci CFW Recruitment zawsze bardzo poważnie traktowali bezpieczeństwo i ochronę Twoich danych. Dane pozyskiwaliśmy wyłącznie z renomowanych źródeł (Tablice ogłoszeń, bazy CV itp.), w przypadku których mamy pozwolenie na udostępnianie lub przekazywanie nam Twoich danych. Nigdy nie udostępnialiśmy szczegółów klientom bez wyraźnej zgody i tylko w odniesieniu do określonej roli.

Regulamin

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą umową przed uzyskaniem dostępu do naszych usług lub skorzystaniem z nich. Uzyskując dostęp do naszych usług lub korzystając z nich, wyrażasz zgodę na poniższe warunki. Możemy modyfikować niniejszą umowę w dowolnym momencie, a takie modyfikacje zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu zmodyfikowanej umowy.

Niniejsza Polityka prywatności określa podstawę przetwarzania przez nas wszystkich danych osobowych gromadzonych przez CFW Recruitment Consultants. Przeczytaj go uważnie i poświęć trochę czasu na zrozumienie naszych zasad i procedur dotyczących Twoich danych osobowych.

Jeśli nie zgadzasz się z przetwarzaniem przez nas Twoich danych w sposób opisany w niniejszej Polityce, prosimy o nieprzekazywanie nam żadnych danych osobowych.

Gromadzenie i funkcja Twoich danych osobowych

CFW Recruitment Consultants gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe w celu realizacji naszych funkcji i usług rekrutacyjnych. Dane osobowe będą zazwyczaj zawierać informacje zawarte w Twoim CV, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, umiejętności, doświadczenie itp. Konsultanci CFW Recruitment będą wykorzystywać Twoje dane osobowe:

 • Aby ocenić Twoją przydatność na wolne stanowiska, dopasowując Twoje umiejętności i doświadczenie do stanowisk, które obecnie pełnimy u naszych klientów.
 • Jeśli skontaktujemy się z Tobą w sprawie roli, która naszym zdaniem może Cię zainteresować, pierwszą rzeczą, którą zrobimy, będzie poproszenie Cię o zgodę
 • Zapytamy Cię, czy jesteś zainteresowany tą możliwością
 • Zapytamy, czy możemy się z Tobą skontaktować.
  Zapytamy, czy możemy przechowywać Twoje dane w naszej bazie danych.
 • Będziesz mieć również możliwość zażądania, abyśmy zaktualizowali, usunęli lub dostarczyli Ci kopię tych informacji.
 • Aby zaproponować Ci stanowiska u naszych klientów, jeśli wyraziłeś na to zgodę po omówieniu z Tobą roli i Twojej przydatności. Zgoda ta zostanie zarejestrowana w naszych systemach.
 • Twoje dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim bez Twojej pisemnej zgody.
  Zawsze będziemy szukać zgody tylko w odniesieniu do poszczególnych ról.
 • Komunikacja z Tobą:
 • Informacje o konkretnych ofertach pracy odpowiadających Twoim umiejętnościom i doświadczeniu.
 • Z wiodącymi w branży poradami zawodowymi i treściami pomocniczymi.

W niektórych przypadkach, gdy nasi klienci korzystają z usług stron trzecich w celu sprawdzenia referencji, kontroli kwalifikacji, kontroli policyjnych, testów technicznych, testów psychometrycznych itp., może być konieczne udostępnienie Twoich danych tym stronom trzecim. W takich przypadkach poinformujemy Cię, że w proces zaangażowana jest strona trzecia i poprosimy Cię o zgodę na udostępnienie im Twoich danych.

W niektórych przypadkach w imieniu naszych klientów mogą być wymagane dodatkowe dane osobowe w celu ułatwienia zatrudnienia, zapewnienia zgodności i świadczenia usług płatniczych, takie jak dane konta bankowego, krajowe numery identyfikacyjne i dane wizowe. Dane te będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to wymagane do świadczenia takich usług związanych z zatrudnieniem i zostaną usunięte po upływie okresu, w którym jesteśmy zmuszeni zgodnie z prawem przechowywać dane.

Istniejące dane konsultantów ds. rekrutacji CFW

Naszym obowiązkiem jest zapewnienie, że wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, są odpowiednio utrzymywane i aktualizowane. Jednakże Twoim obowiązkiem jest powiadomienie nas o wszelkich zmianach w Twoich danych osobowych, aby mieć pewność, że Twoje dane są aktualne.

Jeżeli obecnie przechowujemy Twoje dane osobowe, możesz w dowolnym momencie zażądać ich aktualizacji, usunięcia lub dostarczenia Ci kopii tych informacji. Z przyjemnością przekażemy Ci szczegółowe informacje o tym, z jakiego Portalu Pracy lub Bazy CV pochodzą Twoje dane, oraz o dacie otrzymania tych danych przez CFW.

Jeśli poprosisz o aktualizację, usunięcie swoich danych lub o dostarczenie Ci kopii danych, podejmiemy odpowiednie działania w ciągu tygodnia od otrzymania żądania. Wszystkie prośby należy przesyłać e-mailem na adres care@cfwrecruitment.com. Gdy wniosek zostanie zrealizowany, otrzymasz powiadomienie e-mailem. Będziemy przechowywać Twoje dane nie dłużej niż mamy w tym uzasadniony interes.

Przechowywanie i utrzymywanie danych osobowych

Konsultanci CFW Recruitment dołożą wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były aktualne. Odbywa się to poprzez rozmowy telefoniczne, e-mail i ogólną komunikację, aby pozostać w kontakcie i odnotować istotne zmiany w Twoim profilu. Jeśli od czasu naszej ostatniej interakcji zaszły jakieś istotne zmiany, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli zaktualizować nasze zapisy dotyczące Twoich danych osobowych.

CFW Recruitment Consultants będą przechowywać Twoje Dane Osobowe w kontekście usług profesjonalnej firmy konsultingowej zajmującej się rekrutacją. W każdej chwili masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych. Konsultanci CFW Recruitment mogą usunąć Twoje dane osobowe w dowolnym momencie, jeśli uznamy, że nie jesteśmy w stanie świadczyć Ci usług rekrutacyjnych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, w związku z czym nie ma konieczności przechowywania Twoich Danych osobowych przez celów, dla których zostały zebrane.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Informacje, które nam przekazałeś, mogą zostać udostępnione personelowi pracującemu w CFW Recruitment Consultants, naszym klientom i stronom trzecim, jak określono powyżej, i za Twoją zgodą.

Bezpieczeństwo Twoich danych

Ochrona Twoich danych zawsze była dla nas najwyższym priorytetem, dlatego do przechowywania Twoich danych i zarządzania nimi korzystamy wyłącznie z wiodących międzynarodowych dostawców oprogramowania i usług, dysponujących najlepszymi w swojej klasie rozwiązaniami bezpieczeństwa. Firmy te posiadają najnowocześniejsze technologie, procesy i procedury mające na celu ochronę Twoich danych.

Gwarantujemy, że Twoje dane są przetwarzane rzetelnie i zgodnie z prawem oraz z należytą fachowością i starannością. Gwarantujemy również, że przesłane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane wyłącznie zgodnie z celem określonym w niniejszej polityce.

Żaden system nie jest jednak bezpieczny pod względem standardu 100%, ale podejmujemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby zapewnić zachowanie prywatności i integralności Twoich danych. Żadna transmisja przez Internet nie jest bezpieczna w standardzie 100%. CFW Recruitment Consultants nie ponosi żadnej odpowiedzialności w takim przypadku.

Bezpieczeństwo Twoich danych

Masz prawo uzyskać od CFW Recruitment Consultants dostęp do swoich danych osobowych. Możesz to zrobić, wysyłając wiadomość e-mail na adres care@cfwrecruitment.com

CFW zawsze zweryfikuje tożsamość każdej osoby składającej wniosek o dostęp do danych osobowych przed przekazaniem jakichkolwiek informacji i przekaże odpowiednie dane w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku o dostęp podmiotu.

Usługa ta będzie świadczona bezpłatnie zgodnie z RODO. Jeżeli Twoje wnioski o dostęp są wyraźnie bezpodstawne lub nadmierne, CFW zastrzega sobie prawo do pobrania rozsądnej opłaty, biorąc pod uwagę koszty administracyjne dostarczenia informacji.

Masz prawo, aby CFW poprawiło wszelkie nieprawidłowe Dane osobowe, które CFW posiada na Twój temat.

Prawo dostępu

Masz prawo uzyskać od CFW Recruitment Consultants dostęp do swoich danych osobowych. Możesz to zrobić, wysyłając wiadomość e-mail na adres care@cfwrecruitment.com

CFW zawsze zweryfikuje tożsamość każdej osoby składającej wniosek o dostęp do danych osobowych przed przekazaniem jakichkolwiek informacji i przekaże odpowiednie dane w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku o dostęp podmiotu.

Usługa ta będzie świadczona bezpłatnie zgodnie z RODO. Jeżeli Twoje wnioski o dostęp są wyraźnie bezpodstawne lub nadmierne, CFW zastrzega sobie prawo do pobrania rozsądnej opłaty, biorąc pod uwagę koszty administracyjne dostarczenia informacji.

Masz prawo, aby CFW poprawiło wszelkie nieprawidłowe Dane osobowe, które CFW posiada na Twój temat.

Prawo do usunięcia

Jeżeli chcesz, aby Twoje dane osobowe zostały usunięte przez konsultantów CFW Recruitment Consultants, możesz wysłać wiadomość e-mail kariera@cfwrecruitment.com